Wejście do programu "Gospodarka łowiecka" dla używających ten program członków zarządu oraz dla członków koła, dla pobrania informacji o swoich odstrzałach i rozrachunkach z kołem.


Informacja o programie